Politika privatnosti i zaštite podataka

Veliku pažnju poklanjamo zaštiti podataka i privatnosti naših klijenata, u skladu sa važećim nacionalnim i evropskim propisima o zaštiti podataka. U daljem tekstu možete videti najvažnije informacije o tome kako mi prikupljamo, obrađujemo i koristimo podatke, a naročito koje informacije i lične podatke čuvamo i kako ih koristimo.

Neke od ponuda ili servisa koji su dostupni na https://rs.russellhobbs.com mogu biti obuhvaćene drugačijim odredbama. Ove dodatne odredbe, kao što su promotivne dopunske garancije, će biti važeće u okviru naših ponuda ili servisa, i imaće prednost u odnosu na odredbe u daljem tekstu.

 

 1. Administrator

Odgovornost za prikupljanje, obradu i korištenje vaših ličnih podataka preko ove veb strane, u skladu sa Opštim pravilnikom o zaštiti podataka EU (u originalu General Data Protection Regulation, u daljem tekstu GDPR), ima Spectrum Brands (UK) Ltd, Regent Mill, Fir Street, Failsworth Manchester, M35 0HS, United ("Controller", Član 4.7 GDPR).

 1. Prikupljanje, obrada i korištenje ličnih podataka

2.1. Lični podaci

Lični podaci su svi podaci koji se odnose na osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. (Član 4.1 GDPR).

Ti podaci su: vaše ime, imejl adresa, broj telefona, adresa stanovanja, datum rođenja, kao i različiti podaci o predmetima koje prilažete u okviru onlajn naručivanja, prijave, izrade korisničkog naloga ili upita prosleđenog putem formulara za kontakt (u daljem tekstu Lični podaci).

Statistički podaci, koje se prikupljaju iz tehničkih razloga kada vi posetite naš vebsajt, su anonimni i zbog toga se ne mogu direktno povezati sa vašom ličnošću, nisu obuhvaćeni ovom Politikom privatnosti. Takvi statistički podaci obuhvataju informacije o broju vaših poseta našem vebsajtu, o vremenu koje provedete na našem vebsajtu, o stranicama koje posećujete, informacije o vašem pregledaču/pregledačima, o IP adresi, kao i karakteristikama vašeg hardvera i softvera. Ovi podaci se prikupljaju i obrađuju anonimno, u cilju dobijanja informacija o korištenju našeg vebsajta i njegovoj optimizaciji u skladu sa tim informacijama.

2.2. Prikupljanje, obrada i korištenje vaših podataka

Moguće je korištenje našeg vebsajta bez ostavljanja bilo kakvih Ličnih podataka. Prikupljanje Ličnih podataka na našem vebsajtu je isključivo na dobrovoljnoj bazi, kad god je to moguće.

Mi prikupljamo i obrađujemo sledeće kategorije Ličnih podataka, za sledeće namene:

2.2.1. Za razvoj poslovnih odnosa

Prikupljamo i obrađujemo vaše ime, adresu stanovanja, istoriju kupovine i slične lične podatke, koji su nam potrebni da bi smo održavali poslovne odnose među nama. Potrebni su nam, na primer, da odgovorimo na vaš upit, da obradimo ugovor sa vama, da dostavimo naručenu robu, da obradimo plaćanje ili za tehničku podršku. Pravni osnov je Član 6.1-b GDPR, jer je obrada podataka neophodna za izvršenje obaveza prema vama. Vaše podatke možemo dobiti preko imejl-adrese, pomenute na našem vebsajtu ili preko obrasca za kontakt na našem vebsajtu.

Mi ćemo čuvati ove Lične podatke dok god traje naš poslovni odnos. Ako nema transakcija među nama u periodu od tri godine, obrisaćemo ili učiniti anonimnim vaše Lične podatke, osim u slučaju ako zakon zahteva da ih čuvamo duže.

2.2.2. Kreiranje korisničkog profila za našu bazu podataka

Kada nas kontaktirate po prvi put putem imejla, preko obrasca za kontakt na našem vebsajtu ili ako učestvujete u promotivnim akcijama, kao što je registracija proizvoda zbog produžene garancije, mi kreiramo vaš profil u našoj bazi podataka. Svi ostali Lični podaci, koje nam dostavite naknadno, na primer, tokom kupovine proizvoda ili kontakta sa korisičkim servisom, će takođe biti sačuvani na vašem profilu. Pravni osnov je Član 6.1-b GDPR, jer je obrada podataka neophodna za izvršenje obaveza prema vama.

Mi ćemo čuvati ove Lične podatke dok god traje naš poslovni odnos. Ako nema transakcija među nama ili kontakata sa korisničkim servisom u periodu od tri godine, obrisaćemo ili učiniti anonimnim vaše Lične podatke, osim u slučaju ako zakon zahteva da ih čuvamo duže.

2.2.3. Prijava za dobijanje redovne publikacije i analiza korištenja publikacije

       a. Prijava

Ako se prijavite na našu imejl listu, mi ćemo koristiti Lične podatke koje ste vi upisali, uz vašu saglasnost, kako bismo vam slali našu publikaciju svake druge nedelje. Morate upisati vašu imejl adresu u prijavi. Sve ostale informacije ćete davati isključivo na dobrovoljnoj osnovi i biće korištene za poboljšanje komunikacije među nama i za uređivanje redovne publikacije po vašim željama. Redovna publikacija sadrži sveže vesti i informacije o našim proizvodima kao i opšte savete i informacije koje se tiču naših proizvoda. Pravni osnov za obradu podataka je Član 6.1-a OPZP EU.

Mi ćemo čuvati vaše Lične podatke za ovu svrhu dok vi ne otkažete vašu prijavu, ili ako protekne 18 meseci, a da niste otvarali nijednu publikaciju. Tada ćemo obrisati ili učiniti anonimnim vaše Lične podatke, osim u slučaju ako zakon zahteva da ih čuvamo duže.

Vašu saglasnost možete povući otkazivanjem prijave u svako doba, bez navođenja razloga, i to stupa odmah na snagu. Možete otkazati prijavu putem linka za otkazivanje u donjem delu naše redovne publikacije ili putem obrasca za kontakt.

         b. Analiza korištenja publikacije

Neprekidno se trudimo da poboljšamo naše usluge. Imajući to u vidu, redovno pratimo proces slanja publikacija, da bismo utvrdili da li su prijavljene imejl-adrese dostupne, da li je redovna publikacija otvorena, koji linkovi iz publikacije se upotrebljavaju, kakve su povratne informacije ( odgovori, automatski odgovori, prijava greške i slično). Pravni osnov za obradu podataka je vaša saglasnost u skladu sa Članom 6.1-a GDPR.

Mi ćemo čuvati vaše Lične podatke za ovu namenu tokom dve godine. Tada ćemo obrisati ili učiniti anonimnim vaše Lične podatke, osim u slučaju ako zakon zahteva da ih čuvamo duže.

2.3. Saglasnost za maloletnike

Osobe koje imaju manje od 16 godina ne mogu nam slati bilo kakve Lične podatke bez saglasnosti njihovih roditelja ili zakonskih staratelja.

2.4. Kada ste saglasni: pravo da povučete saglasnost

Iako vaša saglasnost daje pravni osnov za obradu podataka, vi je možete povući kad god poželite, bez navođenja razloga. Napomena: povlačenje saglasnosti ne stavlja van zakona obradu podataka pre povlačenja saglasnosti.

 1. Kako prosleđujemo vaše Lične podatke trećim stranama

Vaši Lični podaci će biti prosleđeni trećim stranama samo u sledećim slučajevima:

 • našim kompanijama koje posluju u okviru Spectrum Brands grupe, našim pružaocima usluga za podršku klijentima lociranim u Nemačkoj ili lokalnim partnerima koji vrše distribuciju, u zavisnosti od vaše navedene lokacije, vašeg načina korištenja našeg vebsajta, vaših zahteva ili našeg poslovnog odnosa sa vama;
 • našoj agenciji za odnose sa javnošću, koja je upisana kao kontakt za medije, zbog obrade vaših zahteva koji se tiču medija;
 • našim IT agencijama, koje nam pružaju IT usluge i koje obrađuju te podatke u svrhu tih servisa (na primer hosting ili IT održavanje i podrška, sistem slanja redovnih publikacija i slično);
 • sudovima, arbitražnim komisijama, stranama angažovanim u sprečavanju prevara, organima reda i zakona ili pravnim zastupnicima, ako je neophodno i u skladu sa zakonom, zbog uspostavljanja, izvršenja ili odbrane prava ili pravnih zahteva.

Za sada angažujemo druge kompanije da za nas obavljaju dogovorene poslove u okviru obrade i prosleđivanja vaših Ličnih podataka. Od tih kompanija se zahteva da štite vaše Lične podatke i da ih koriste samo za specifične namene, koje su naglašene u ugovorima sa tim kompanijama.

U slučaju da, u skladu sa vašom naznačenom lokacijom, prosledimo podatke u zemlje izvan EU/EEZ, Lične podatke šaljemo primaocima u tim zemljama samo ako primaoci imaju zaštitu u skladu sa propisima, kao što je Standardna ugovorna klauzula EU ili ako imaju sigurnosne sertifikate Privacy Shield-a.

Dodatne informacije o odgovarajućim sigurnosnim merama ili o sigurnosnim merama sprovedenim u vezi sa specifičnim prosleđivanjima možete dobiti ako pošaljete zahtev na dsr@eu.spectrumbrands.com.

 1. Vaša prava u vezi sa vašim Ličnim podacima

Ako su ispunjeni određeni zahtevi, vaša prava su sledeća:

 • možete zahtevati pristup Ličnim podacima koje obrađujemo o vama,
 • možete zahtevati ispravku vaših Ličnih podataka,
 • možete zahtevati brisanje vaših Ličnih podataka,
 • možete zahtevati ograničenje obrade vaših Ličnih podataka,
 • možete dati prigovor na obradu vaših Ličnih podataka,
 • možete zahtevati da dobijete vaše Lične podatke u sređenom formatu, koji je u svakodnevnoj upotrebi i koji se može mašinski očitati (Pravo na prenosivost podataka) ili
 • imate pravo da povučete svaku buduću saglasnost koja utiče na buduće efekte,
 • imate pravo da ne budete subjekt odluka baziranih isključivo na automatskim procesima, uključujući profilisanje.

Možete nas kontaktirati ili zahtevati vaša prava na:

Spectrum Brands (UK) Ltd
DSR Request
Regent Mill, Fir Street,
Failsworth Manchester, M35 0HS
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 161 947 3000
Fax: +44 (0) 161 682 1708
dsr@eu.spectrumbrands.com

Odgovorićemo na vaš zahtev u skladu sa zakonskim propisima.

 1. Kolačići

Da saznate više o našoj Politici upotrebe kolačića kliknite ovde

 1. Sigurnost podataka

Mi činimo sve što možemo pri skladištenju vaših podataka i koristimo sve raspoložive tehničke i organizacione mogućnosti da bismo sprečili da neovlašćene strane dođu do njih.

Svi podaci se čuvaju na serverima sa najvišim sigurnosnim standardima i tako se štite protiv pokušaja neovlašćenih strana da dobiju pristup podacima.

 1. Službenik zadužen za zaštitu podataka

Ako imate pitanja koja se tiču ove Politike privatnosti ili o obradi vaših Ličnih podataka molimo vas da kontaktirate našeg službenika zaduženog za zaštitu podataka:

gdpr@eu.spectrumbrands.com

 1. Vaše pravo da uložite prigovor

 Ako smatrate da naša obrada Ličnih podataka krši zakone o zaštiti podataka, imate pravo da uložite žalbu kod nadležnih organa.

© Spectrum Brands Inc, septembar 2020.